Kumpulan Hikmah yang Berserakan dari Bumi Gaza Palestina

Judul Buku: Kumpulan Hikmah yang Berserakan dari Bumi Gaza Palestina

Penulis: Hj. Nurjanah Hulwani, S.Ag

Penerbit: Pustaka Da’watuna

Cetakan ke: 1

Tahun terbit: 2013

Jumlah Halaman:  iv + 158 Halaman

Bahasa Asli: Bahasa Indonesia

Peresensi: Dyna Fitria, S.Si

 

“Kita dan Gaza seperti pepohonan meskipun daun-daunnya saling berjarak, namun akar-akarnya saling bertemu di kedalaman”

-Kutipan surat Nuha, perempuan Gaza, untuk Indonesia

 

Bumi para nabi, Palestina. Tempat yang Allah janjikan bagi kemenangan kaum Muslimin. Di sana pula tersimpan berbagai hikmah kehidupan yang mengguncang Ruhiyah. Di bumi itu  berkumpul keluarga para Syuhada yang tak pernah henti berjuang demi kemuliaan Palestina, puluhan ribu penghafal Al-Qur’an, dan mujahid-mujahidah kecil yang pemberani. Dibutuhkan keluangan waktu untuk meraih kumpulan hikmah yang begitu berharga dari bumi para nabi, Palestina. Dan melalui buku ini, penulis mencoba membagikan inspirasi tersebut bagi siapapun yang ingin memetik hikmahnya dan menjadi aktor pejuang membela bangsa Palestina.

Kumpulan Hikmah yang Berserak dari Bumi Gaza berisi perpaduan antara pengetahuan mengenai masalah Palestina dan hikmah yang diperoleh langsung dari pengalaman di lapangan. Buku ini ditulis oleh Hj. Nurjanah Hulwani, salah seorang aktivis muslimah yang aktif berkiprah dalam membela dan memperjuangkan rakyat Palestina. Dalam buku ini penulis menjelaskan permasalahan Palestina yang luas cakupannya ke dalam tiga  aspek utama, yaitu aspek ideology, garis perjuangan dan langkah-langkah operasional.

Aspek Ideologis. Palestina adalah ikon perjuangan bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Di negeri inilah terdapat kiblat pertama umat Islam dan tempat terjadinya peristiwa Isra mi’raj Nabi Muhammad. Allah ta’ala dan RasulNya juga memuliakan bumi Syam di atas bumi lain. Negeri yang memiliki sejarah panjang terhadap eksistensi peradaban dan wilayah tempat berkumpulnya para nabi. Namun juga selalu dipenuhi oleh pertentangan dan pertikaian yang melibatkan tiga agama: Yahudi-Kristen-Islam. Ideologi dari ketiga agama yang berbenturan secara berkepanjangan akibat dari sejarah yang pernah tertoreh di masa silam. Kepemilikan Masjid Al-Aqsha menjadi isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Dan dikaitkan dengan Janji Akhir (Wa’dul Akhirah) adalah janji Allah ta’ala kepada bani Israel utu mengumpulkan mereka di akhir zaman di Baitul Maqdis tanah Palestina. Maka puncak konflik ideologis itu akan terjadi menjelang akhir zaman.

Aspek Garis Perjuangan. Kondisi rakyat Palestina yang masih terjajah saat ini masih memerlukan ikhtiar dan tekad dari umar islam di seluruh dunia untuk membebaskan penindasan dan penjajahan di negeri itu. Beberapa garis perjuangan yang diuraikan oleh penulis di buku ini antara lain: gerakan perlawanan intifada alAqsha yang dicetusan oleh Syeikh Ahmad Yassin, gerakan masyarakat di luar palestina yang peduli terhadap penderitaan rakyat palestina dengan mengumpulkan donasi untuk membantu para korban, dan gerakan membangun jaringan solidaritas umat islam sedunia.

Langkah-langkah operasional. Langkah-langkah operasional kepedulian terhadap permasalahan di palestina dapat dilakukan dalam bentuk aksi-aksi kemanusiaan, penyebarluasan informasi mengenai kabar dari negeri Palestina. Selanjutnya, penulis juga mengajak agar kesadaran dalam menyikapi masalah Palestina, solidaritas, dan rasa kesetiakawanan akan saudara muslim kita yang sedang berjuang di sana mulai dibangun dengan kalangan manapun yang terketuk hatinya. Selanjutnya perbuatan nyata yang perlu diagendakan terus menerus dalam konteks langkah operasional pada tataran local, nasional, regional, dan global.

Melalui buku ini semoga para pembaca mendapatkan banyak hikmah yang menyegarkan kalbu untuk menjadi roda penggerak perputaran zaman, mengantarkan kecemerlangan peradaban manusia. Mewujudkan kemenangan umat muslim di bumi Palestina. Selamat mengarungi Kumpulan Hikmah yang Berserakan dari Bumi Gaza, Palestina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *